Tilknyttede fagfolk garanterer holdbare services indenfor konceptet “Få 3 forsikringstilbud“, når du søger efter vidunderlige tilbud på suverænt forsikringsassistance. Uanset typen af forsikring, I ønsker, så er 3forsikringstilbud.dk parat til at opsnuse 2-3 villige forsikringsfirmaer. Man kan hurtigt få kontakt til driftige forsikringsfirmaer på 3forsikringstilbud.dk, som er en fleksibel forsikringsservice.

Samtlige de populære tilbud du får tilsendt, indbefatter en reel rabat, som gavner dig. En fin forsikringsmand afgiver tilbud på blandt andet disse opgaver: afbestillingsforsikring, international personforsikring, bådforsikring og sælgeransvarsforsikring. Olfert Sjöberg i Hundested indhentede på maks 35 timer 3 hæderlige forsikringsprisestimater og bestemte sig for tilbuddet fra Tip-Top forsikring.

Få gratis 3 tilbud på billig forsikring

Bestil i dag den rigtige pris på den indsendte forsikrings opgave her – sågar med rigtig godt nedslag. Slip for udygtige assurandører – Benyt den anerkendte tilbudsservice i dag. Sådan sparer du tid og penge (mere end 35 %) med 3 gunstige konkrete forsikringstilbud.

Gennemsigtighed

Et stående argument i diskussioner om forsikring er mangel på gennemsigtighed i forsikringsmarkederne. Forbrugerne/kunderne har svært ved at gennemskue produkterne på de forskellige forsikringsmarkeder og fra de forskellige udbydere på disse markeder, hedder det. Der tales om forsikringsjunglen, og i den forbindelse kan man også høre antydninger om, at forsikringsselskaberne med forsæt gør produkterne vanskeligt sammenlignelige for her igennem at hæmme en effektiv (pris)konkurrence. Denne opfattelse kan vel tænkes at være en medvirkende årsag til erhvervets relativt dårlige omdømme. Det kan næppe afvises, at forsikringsselskaber til tider har benyttet sig af en sådan sløring for at undgå en kraftigere konkurrence på præmierne. Imidlertid må det erkendes, at ønsket om gennemsigtighed ikke er nemt at opfylde. Forsikringsprodukter er immaterielle ydelser af en ofte ganske kompliceret karakter.

Et forsikringsprodukt er abstrakt

Forbrugeren kan se almindelige varer, som indkøbes. Køber man en cykel eller et bord, kan man se, om cyklen har hjul og styr, eller om bordet har ben. Et forsikringsprodukt må derimod beskrives i abstrakte vendinger, og det skal evt.vise sin værdi i en fremtidig skadessituation. Dertil må føjes, at gennemsigtigheden på nutidens konkurrencebetonede varemarkeder ligeledes er begrænset. I det hedengangne Østtyskland blev der stort set kun udbudt et bilmærke, nemlig Trabant. Det gav en høj grad af gennemsigtighed på markedet, hvorimod samme bilmarked nu præges af mange bilmærker og modeller i hver prisklasse, en konkurrencesituation, det er klart sværere for forbrugeren at gennemskue.

Som eksempel kan også nævnes, at telefoni for ikke så mange år siden var en forholdsvis simpelt defineret ydelse; herhjemme var man kunde hos et bestemt geografisk afgrænset telefonselskab, som typisk også leverede telefonapparaterne. Der er vel ingen tvivl om, at liberaliseringen af telesiden kombineret med den teknologiske udvikling alt i alt har skabt et meget mere effektivt marked, som i langt højere grad tilfredsstiller forbrugernes forskellige behov. Konkurrencen har her skabt helt nye muligheder, men det kan næppe bestrides, at gennemsigtigheden nu er blevet meget ringere.

Eksempel på sag om forsikring

AK 19.067: En mand, der havde tegnet rejseforsikring, foretog en ferierejse sammen med sin samleverske. Under rejsen blev samleversken syg, og manden krævede nu, at forsikringsselskabet skulle betale en erstatningsrejse. Dette afviste selskabet under henvisning til, at manden og hans samleverske ikke som krævet ifølge forsikringsvilkårene havde fælles adresse. Heroverfor anførte manden, at det ikke fremgik af hans forsikringsbegæring, men kun af de senere fremsendte forsikringsvilkår, at han og hans samleverske skulle have fælles adresse. – Det antoges, at selskabet ikke kunne få medhold i, at der kun skulle betales for en erstatningsrejse, hvis manden og hans samleverske havde fælles adresse.