Billig tilstandsrapport - Få 3 tilbud

  • Billig tilstandsrapport! Her får du 3 gratis tilbud!
  • Fortæl os om dine ønsker på mindre end 6 minutter
  • Spar 21% med 3 tilbud på en billig tilstandsrapport

Få 3 Billig tilstandsrapport - Få 3 tilbud tilbud

Postnummer
vejnavne

Få - gratis og uforpligtende - 3 personlige tilbud på en billig tilstandsrapport. Udfyld formularen online på under fire minutter og beskriv dit behov for en tilstandsrapport. Inden for 44 timer vil du modtage 3 tiltalende tilbud fra byggesagkyndige, som gerne vil udarbejde en tilstandsrapport for dig. Du kan opnå en rabat på ca 30 procent ved at benytte vores gratis onlineportal til at indhente spændende priser og tilbud 3 steder. Tilstandsrapporten udarbejdes altid af en 100% uvildig bygningssagkyndig.
Det er sælgers ansvar at få udarbejdet en tilstandsrapport forud for et boligsalg. Samtidig skal du som sælger være opmærksom på, at det er dit ansvar at forevise køberen tilstandsrapporten, da du ellers ikke er friholdt for ansvar - selv efter gennemført hushandel. Med en tilstandsrapport på plads - som i øvrigt er lovpligtigt - er du som sælger bedre dækket i forhold til skader, der først opdages, efter at bolighandlen er gennemført.

En tilstandsrapport af private boliger, andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse er et vigtigt redskab og dokumentation i forbindelse med en bolighandel. En tilstandsrapport og evt. en energimærkning siger samlet set noget om boligens tilstand med hensyn til synlige skader og eventuelle andre skader samt angiver, hvilken energimæssig tilstand, boligen er i. Alle tilstandsrapporter skal udarbejdes af en professionel byggesagkyndig.
En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af en bygning eller ejendom, der gør det muligt for sælger, at tegne en ejerskifteforsikring og dermed frigøre sig fra 10 års ansvaret for skjulte fejl og mangler. Tilstandsrapporten beskriver eventuelle skader og risiko for fremtidige skader på bygningen. Rapporten gennemgår boligen og oplyser, hvor boligen er i dårligere stand end tilsvarende boliger med samme alder. Tilstandsrapporten udarbejdes af en særlig byggesagkyndig, der vurderer skader, tegn på mulige skader og forhold, som giver risiko for skader. Der udarbejdes normalt kun tilstandsrapport på huse, mens tilstandsrapporter på ejerlejligheder ikke er normalt. En sådan rapport skal omfatte både den enkelte ejerlejlighed og hovedejendommen.

En tilstandsrapport indebærer at sælger som hovedregel frigøres for ansvaret for skader på bygningen. Derudover får køber en grundig viden om ejendommens tilstand og kan eventuelt vælge at forsikre sig mod uventede ekstraregninger. Den byggesagkyndige beskriver sine observationer af skader og tegn på skader i en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indeholder oplysninger fra sælger om f.eks. tidligere ombygninger og gennemførte reparationer på boligen. Huseftersynet afdækker synlige skader, som nedsætter bygningens funktion/værdi nævneværdigt. Desuden afdækkes tegn på skader, som giver en forøget risiko for, at de kan udvikle sig til egentlige skader.
Gennemgangen af bygningen er visuel, hvilket betyder, at den bygningssagkyndige vurderer husets tilstand ud fra det, han umiddelbart kan se. Den byggesagkyndige kan bruge enkle tekniske hjælpemidler, men må ikke foretage destruktive indgreb i bygningen uden forudgående aftale med sælger. Der kan derfor være skader, som den bygningssagkyndige ikke opdager, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. En tilstandsrapport er således resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en byggesagkyndig. En tilstandsrapport beskriver bygningens nuværende tilstand og er, sammen med el-installationsrapporten, en forudsætning for at købere kan tegne ejerskifteforsikring. Den er ligeledes en forudsætning for, at sælger kan frigøre sig fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler ved en bolighandel.

Få 3 Billig tilstandsrapport - Få 3 tilbud tilbud


Eksempler på lokale billig tilstandsrapport firmaer:

Vopa Ejendomsadministration ApS
Fruebjergvej 3 2
2100 København Ø
CVR: 36450088
Hjemmeside
Bang & Beenfeldt A/S
Langebrogade 6J 4 sal
1411 København K
CVR: 26618622
Hjemmeside
Finn A. Christensen A/S
Ærøvej 58
9900 Frederikshavn
CVR: 27207421
Hjemmeside